> Naslovna strana > e-usluge po temi > e-usluge po slovu > e-usluge po službi > Kontakt > Pomoć


e-usluga: Obrazac dokumenta o kretanju otpada
Preuzmite obrazac
nadležna služba
Gradske Uprave:
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

27. marta 43-45, centrala: 3227-241
e-mail: beoeko@beograd.gov.rs
www.eko.bg.gov.rs

Goran Trivan, sekretar, 3226-106, tel/faks 3222-681
Jasmina Mdžgalj, zamenik, 3226-106, tel/faks 3222-681
Pisarnica na kojoj se mogu podneti obrasci nalazi se u 27. marta 43-45, u prizemlju. Radi svakog radnog dana od 7,30 do 16,30 časova.