> Насловна страна > e-услуге по теми > e-услуге по слову > e-услуге по служби > Контакт > Помоћ


е-услуга: Захтев за издавање потврде о правоснажности решења
Преузмите образац
надлежна служба
Градске Управе:
Секретаријат за привреду

Краљице Марије 1/XVII
е-mail: privreda@beograd.gov.rs
факс 3376-102

Тијана Маљковић, секретар, 7157-369
Марко Ђокић, заменик, 7157-369

Управа за цене
Љиљана Јаковљевић, директор, 7157-387

Управа за пољопривреду
Снежана Врачар, директор, 7157-394