> Насловна страна > e-услуге по теми > e-услуге по слову > e-услуге по служби > Контакт > Помоћ


е-услуга: Списак основне документације за подношење пријаве
Преузмите образац
надлежна служба
Градске Управе:
Секретаријат за финансије

Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678

Слободан Милосављевић, секретар, 3229-767

Велибор Пешић, заменик, 3232-541

Управа јавних прихода
Владан Луковић, директор, тел. 3216-497

www.finansijebgd.org

Управа за трезор

, директор, 3216-276
Писарница на којој се могу поднети обрасци налази се на Тргу Николе Пашића 6 у приземљу. Ради сваког радног дана од 7,30 до 16,30 часова.