> Naslovna strana > e-usluge po temi > e-usluge po slovu > e-usluge po službi > Kontakt > Pomoć


e-usluga: Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje zaposlenoj porodilji
Preuzmite obrazac
nadležna služba
Gradske Uprave:
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

27. marta 43-45, centrala: 330-9092, 330-9093, 330-9094

Vladan Đukić, sekretar, 330-9085
Jasminka Veselinović, zamenik, 330-9085
Pisarnica na kojoj se mogu podneti obrasci nalazi se u ul. 27. marta 43-45, u prizemlju. Radi svakog radnog dana od 8 do 17 časova.