> Naslovna strana > e-usluge po temi > e-usluge po slovu > e-usluge po službi > Kontakt > Pomoć


e-usluga: Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole
Preuzmite obrazac
nadležna služba
Gradske Uprave:
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Kraljice Marije 1/VIII-X,
e-mail: urbanizam@beograd.gov.rs

Ljiljana Novaković, sekretar, 715-7212,
Gordana Živković, zamenik, 715-7212, faks 3376-365
Pisarnica na kojoj se mogu podneti obrasci nalazi se u Kraljice Marije 1, u prizemlju. Radi svakog radnog dana od 7,30 do 16,30 časova.