> Naslovna strana > e-usluge po temi > e-usluge po slovu > e-usluge po službi > Kontakt > Pomoć


e-usluga: Zahtev/Predlog kabinetu zamenika gradonačelnika
Preuzmite obrazac
nadležna služba
Gradske Uprave:
Kabinet zamenika gradonačelnika

Beograd, Dragoslava Jovanovića br.2