> Naslovna strana > e-usluge po temi > e-usluge po slovu > e-usluge po službi > Kontakt > Pomoć

Kontakt

Sva pitanja u vezi portala e-Uprava grada Beograda, nadležnosti službi Gradske uprave i e-usluga koje su ponuđene, možete postaviti preko Beogradskog pozivnog centra. BPC je jedinstveni informativni centar koji objedinjava komunikaciju građana i svih službi i institucija u nadležnosti Gradske uprave.

Komunikacija građana Beograda, fizičkih i pravnih lica sa BPC moguća je na sledeće načine:

  • Besplatnim telefonskim pozivom na 0800-110-011
    (radnim danom, 07.00 - 22.00)
  • Faksom 3605-811
  • Elektronskom poštom na adrese bks@beograd.gov.rs
  • Lično u Tiršovoj 1