> Naslovna strana > e-usluge po temi > e-usluge po slovu > e-usluge po službi > Kontakt > Pomoć

Pomoć

Portal e-Uprava grada Beograda je mesto na kome brzo, lako i jednostavno možete pristupiti elektronskim uslugama nadležnih službi Gradske uprave. Usluge su namenjene fizičkim i pravnim licima na teritoriji grada Beograda.

Uslugama nadležnih službi Gradske uprave možete da pristupite na tri načina:
    1. Odabir e-usluge prema temi
    2. Odabir e-usluge prema početnom slovu
    3. Odabir e-usluge prema nadležnoj službi

Teme su podeljene prema životnim oblastima i situacijama i možete im pristupiti kao fizičko ili pravno lice, u zavisnosti od konkretne potrebe. Odabirom teme brzo i jednostavno doći ćete do liste e-usluga nadležnih službi Gradske uprave i pristupiti željenom obrascu.

Pretragom e-usluge prema početnom slovu pristupićete listi svih e-usluga čije ime počinje odabranim slovom i na taj način ćete lako preuzeti željeni obrazac.

Ukoliko znate u nadležnosti koje službe Gradske uprave je usluga koja vam je potrebna, odabraćete nadležnu službu i pristupićete listi njenih e-usluga. Odabirom te usluge pristupate željenom obrascu.

Takođe, možete koristiti i klasičnu pretragu unosom dela reči ili cele reči iz naziva usluge ili detaljniju naprednu pretragu.

Odabirom e-usluge na bilo koji od navedenih načina dobijate informacije o tome koja je služba Gradske uprave nadležna, adresu i kontakt podatke, radno vreme i mesto gde se predaje obrazac. Preuzeti obrazac možete popuniti i predati na pisarnici nadležne službe Gradske uprave.