> Насловна страна > e-услуге по теми > e-услуге по слову > e-услуге по служби > Контакт > Помоћ

Добро дошли на портал е-Управа града Београда.

Садржај овог портала је намењен физичким и правним лицима на територији града Београда. Градска управа на овај начин покреће процес стварања јединственог електронског шалтера Града у циљу унапређења јавних сервиса. На овим странама можете брзо и једноставно приступити електронским услугама надлежних служби Управе града.

Одаберите е-Услугу према надлежној служби

Кабинети
Кабинети градоначелника, заменика градоначелника и председника
Скупштине града

Секретаријати
Секретаријати Управе града Београда са својим организационим јединицама
(управе, дирекције, сектори, одељења...)

Стручне службе
Стручне службе Управе града Београда (за информисање, за комуникацију и координацију односа са грађанима, за опште послове...)

Посебне организације
Посебне организације Управе града Београда
(агенције, заводи, канцеларије и комунална полиција)