> Naslovna strana > e-usluge po temi > e-usluge po slovu > e-usluge po službi > Kontakt > Pomoć

Dobro došli na portal e-Uprava grada Beograda.

Sadržaj ovog portala je namenjen fizičkim i pravnim licima na teritoriji grada Beograda. Gradska uprava na ovaj način pokreće proces stvaranja jedinstvenog elektronskog šaltera Grada u cilju unapređenja javnih servisa. Na ovim stranama možete brzo i jednostavno pristupiti elektronskim uslugama nadležnih službi Uprave grada.

Odaberite e-Uslugu prema nadležnoj službi

Kabineti
Kabineti gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i predsednika
Skupštine grada

Sekretarijati
Sekretarijati Uprave grada Beograda sa svojim organizacionim jedinicama
(uprave, direkcije, sektori, odeljenja...)

Stručne službe
Stručne službe Uprave grada Beograda (za informisanje, za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, za opšte poslove...)

Posebne organizacije
Posebne organizacije Uprave grada Beograda
(agencije, zavodi, kancelarije i komunalna policija)